Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin

Jun 27, 2017

Om balansen och varför vi fastnat för Yoga, och varför Camilla tycker det är pinsamt! 

Producent: Micke Solkulle


Jun 20, 2017

Vad vi har presterat och varför. Om våra drivkrafter till våra meningslösa prestationer.

Production:Micke Solkulle


Jun 6, 2017

I detta första avsnittet försöker vi presentera oss...