Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin

Mar 27, 2018

Vi är tillbaka efter ett litet uppehåll, en av oss födde barn och den andra tog hand om sjuka barn där hemma. Vi pratar om våra mål och om vårt senaste tillskott, Bente. 

Producent: Solkulle