Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin

May 24, 2018

Vi pratar om det viktiga ämnet psykisk ohälsa, på vårt sätt och såklart utifrån våra egna erfarenheter. Varför är det så svårt att inse, att sitta still och vifta på tårna i vinden, är något coolt och facinerande. Camilla berättar om de stressade vaderna... och Emma om sitt dåliga samvete.

Producent:...


May 17, 2018

Vilka är vi egentligen? Det kommer vi fram till i dagens avsnitt... Vilken färg känner vi igen oss mest i, eller kommer vi helt enet på en ny färg? Detta resonemanget vill ni inte missa. Dessutom ger Camilla ett varningens finger.

Producent: Solkulle