Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Apr 18, 2018

Vad har elefanterna att göra med den nya trenden; Det perfekt stökiga i hem och liv? I detta avsnitt pratar vi kring perspektiv, reflektion och att ibland lyfta blicken och känna sig nöjd! Som vanligt pratar vi på vårt göteborgska sätt - med humor och ärlighet som krydda

Producent: Solkulle