Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


May 17, 2018

Vilka är vi egentligen? Det kommer vi fram till i dagens avsnitt... Vilken färg känner vi igen oss mest i, eller kommer vi helt enet på en ny färg? Detta resonemanget vill ni inte missa. Dessutom ger Camilla ett varningens finger.

Producent: Solkulle