Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Apr 5, 2018

Vilka känslor skäms vi över egentligen. Camilla kastar tallrikar och Emma skriker ut sina känslor, det bubblar över helt enkelt. Att dansa till en skön låt är det bästa sättet för att bli glad igen? Varifrån kommer alla våra känslor. 

 

Producent Solkulle