Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Dec 19, 2017

 

Vi pratar om varför vi verkar prioritera att leta fem fel hos oss själva och andra, istället för att leta fem rätt. Vår hjärna och vi själva mår bättre av att tänka bra saker. 
Låt er också inspireras av Emmas tankar kring hur det går att få rätt röd in i hemmet till jul ;) 

Producent Solkulle