Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Jul 18, 2017

Om att göra, få saker gjorda helt enkelt? eller är det så enkelt. Camilla försöker förstå sin omgivning och Emma försöker förstå Camilla.

producent: Mikael Solkulle