Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Aug 8, 2017

Emma och Camilla pratar om känslorna och tankarna kring sitt koncept, bra vanor för livet! Varför har Camilla så svårt för något som är precis mitt i prick av vad hon alltid gör. Nämligen inspirerar människor i sin omgivning till bra vanor. De enas om att kalla sig wellness coacher, varför får ni höra om ni lyssnar. 

Producent: Mikael Solkulle