Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Aug 22, 2017

Green & Kallin pratar även denna veckan med vännen Marie Höljer. Om en hel massa saker. Camilla berättar om varför hon ville vara könlös? Emma hur det känns att brons förvandlas till silver...

Producent:Solkulle