Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Aug 29, 2017

Vad händer efter en elitidrottskarriär? Vilka känslor och tankar snurrar i huvudet. Hur hittar man rätt i vardagens nya rutiner? Detta pratar Green & Kallin om idag... Och vad är det som får Camilla att gråta? 

Producent: Solkulle