Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Jan 23, 2018

Vi pratar om vårt motto för året "designa din hjärna" om inställningen.  Vi vet hur viktig inställningen är, men varför är det så svårt att ändra sitt sätt att tänka för att uppnå det vi vill? Vi berättar hur vi tänker och gör för att komma dit vi vill.

Producent Solkulle