Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Sep 20, 2017

I det lilla skapas det stora… Med influenser från den större världen så som New York. Har Linda på Näss Fabriker tillsammans med sina kollegor byggt upp co-working konceptet.  Lyssna på varför Camilla nästan kan tänka sig arbeta där?

 

Producent:

Mikael Solkulle