Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Dec 12, 2017

Varför forskas det på det (enligt oss) uppenbara? Varför verkar det som att vi glömt vårt sunda förnuft. Vad gör vi och vad tror vi behövs för att utvecklas? Och Camilla bjuder såklart på sin julfavorit. 

Producent Solkulle