Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Aug 15, 2017

I detta avsnittet har Green & Kallin bjudit in en vän Marie Höljner (tidigare proffscyklist) och de pratar om elitidrott, skillnaden mellan olika idrotter, då och nu och framförallt fixeringen vid kroppen. Kan den vara bra eller är det bara ohälsosamt?  

Producent: @Solkulle