Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Jul 25, 2017

Om återhämtning. Emma berättar hur hon lärt sig förstå och prioritera återhämtningen, för att kunna prestera på topp. Camilla vet hur viktigt det är men livet tillåter ingen just nu.

 

Producent: Solkulle