Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Nov 14, 2017

Vi pratar om vänner och vänskap. Hur viktiga våra vänner är för oss. Om att vi inte är vänner men ändå kan ringa varandra när som helst om vad som helst. Hur går det ihop?

Producent Solkulle