Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Oct 17, 2017

Denna veckan pratar vi om i fall det verkligen är så lätt att välja rätt? Ska man ta hissen eller trapporna? Varför väljer vi att stå i bilkö istället för att välja gratis träning... vad säger samvetet.

Producent: Solkulle