Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Oct 31, 2017

Stämmer det? Är det optimalt att alltid tiga, när är det guld värt att prata och när är det bättre att bara låta bli. Skapar vi konflikter genom att sopa saker under mattan... hur gör vi för att skapa den där sköna balansen.

Producent:Solkulle