Preview Mode Links will not work in preview mode

Green & Kallin


Oct 3, 2017

Hur ska man tänka, blir det alltid rätt? Är det alltid lätt... Camilla berättar om sina matfiaskon och Emma försöker bli mer balanserad i sina nya kostvanor utanför höjdhoppsbanan.

Producent:Solkulle